Az NHKV Zrt.

LAKOSSÁGI
AZBESZTMENTESÍTÉS
2023-2024 néven pályázatot hirdetett meg.

Általános információk:

Azbeszt

Az azbeszt a természetben is előforduló hőszigetelő, tűzálló, savaknak ellenálló, olcsó, hajlékony és rugalmas anyag. A 20. század második felében számos helyen felhasználták, többek között az építőiparban tetőfedésre, burkolásra és szigetelésre stb.

Azbeszt – Krizotilazbeszt

Miért szükséges eltávolítani az azbesztet?

Az azbesztet az időjárás és a légszennyezés kikezdi, sérülhet a felülete. A felületi kopás következtében rostszálak szabadulnak fel, amelyek a levegőben szállnak. Az azbesztszálak belégzése egészségkárosodást okoz, és többféle betegség kialakulásában is szerepet játszik. Ezért Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban az azbesztet. Épületek bontásakor törvények írják elő az azbeszttartalmú építőanyag szakszerű bontását és az azbesztmentesítést.

Azbesztmentesítés

Lakossági azbesztmentesítési pályázat – 2023-2024

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági ügyfelei részére.

A pályázaton részt vehet, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

a) Természetes személy

b) A Ht. 91. § (3) bekezdése és a 91/A. § (3a) értelmében természetes személyekkel egy tekintet alá eső társasház, egyházi jogi személy vagy lakásszövetkezet.

A pályázatot benyújthatja:

a) bármely nagykorú természetes személy;

b) kiskorú természetes személy helyett törvényes képviselője;

c) cselekvőképtelen nagykorú, vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy helyett gondnoka;

d) Ht. 91. § (3) bekezdése szerinti pályázó esetén annak képviseletére jogosult, a jogosultságának egyidejű igazolása mellett.

Mire kapható támogatás?

A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás. A támogatás a benyújtott pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítására és ártalmatlanításra történő átadási tevékenységre vonatkozik.

A benyújtott pályázat kizárólag HAK 17 06 05* típusú azbeszthulladék elszállítására, ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik, melyek jellemzően, de nem kizárólag az alábbi helyeken használatosak:

 • tető
 • kerítés
 • homlokzatburkolás
 • válaszfalak
 • régi gáztűzhelyekben azbesztlapok
 • épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek

Pályázat beadása:

A pályázatot kizárólag elektronikusan, sikeres regisztrációt követően, az online felület helyes és teljeskörű kitöltésével, valamint a kötelezően csatolandó mellékletek feltöltésével van mód beadni az https://azbeszt.nhkv.hu felületen keresztül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információkat (pl. regisztráció menete, pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása stb.) a Kitöltési útmutató tartalmazza. 

Benyújtási időszak: 
2023 július 14. 8.00 órától – keretkimerülésig, de legkésőbb 2023. augusztus 04. 24:00 óráig.
További pályázati információk:

a) Egy Pályázó legfeljebb 1 db elszállítási cím vonatkozásában jogosult pályázatot benyújtani.

b) Egy elszállítási cím vonatkozásában legfeljebb 1 pályázat nyújtható be.

c) Kizárólag hiánytalanul benyújtott pályázat kerülhet befogadásra. A pályázat befogadása azonban nem jelenti a pályázat automatikus támogatását.

d) A formai szempontból hiányos vagy hibás pályázatok esetében egyszeri alkalommal hiánypótlás nyújtható be, az elektronikus úton kapott hiánypótlási felhívásban foglalt előírásoknak és határidőnek megfelelően.

e) A beadási időpont tekintetében a pályázati felületre feltöltött teljeskörű pályázati dokumentáció befogadásának időpontja az irányadó. A pályázat benyújtásának időpontja nem egyezik meg a beadó személy pályázati felületre történő regisztrációjának időpontjával.

Milyen dokumentumok szükségesek a pályázat benyújtásához?

A pályázati adatlap kitöltését követően első körben az alábbi mellékleteket szükséges csatolni a pályázati anyaghoz:

a) kötelező – fotódokumentáció az elszállítandó azbeszthulladékról az alábbiak szerint

 • legalább 2 db: 1 db közeli és 1 db távoli fotó (szükség esetén további, legfeljebb 2 db fotó csatolható);
  • minőség: színes, jól kivehető, egyértelmű, az azbeszthulladékot jól szemléltető;
 • file formátum: bármilyen képformátum (pl. jpg/jpeg, png) megfelel, max. 5 MB méret korlátig/fotó.

b) opcionális – kitöltött és aláírt Meghatalmazás (3. sz. melléklet);

c) opcionális – kitöltött és aláírt Gondnoki nyilatkozat ( 4. sz. melléklet)

d) opcionális – képviseleti jogosultság igazolása.

Fenti mellékletek csatolását követően a pályázati anyagot kérjük tüzetesen átnézni, amennyiben szükséges, javítani, mivel a mentést követően a pályázati adatlapon megadott adatok, valamint a becsatolt mellékletek NEM módosíthatók!

Mi történik a pályázat benyújtása után?

A pályázatokat munkatársaink elbírálják, majd értesítik a pályázót a támogatás megítéléséről vagy elutasításáról. Pozitív elbírálás esetén Támogatói okiratot állítunk ki számára. Ezt követően az azbeszthulladékot elszállító cég felveszi a kapcsolatot a nyertes pályázóval, és egyezteti az átvétel időpontját és helyszínét.

Pályázati felhívás és Kitöltési útmutató

A pályázattal kapcsolatos részletes információkat a Pályázati felhívás tartalmazza, amely megtalálható a letölthető dokumentumok között.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információkat (pl. regisztráció menete, pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása stb.) a Kitöltési útmutató tartalmazza, amely július 14-étől érhető el a letölthető dokumentumok között.

A pályázaton részt vehet, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

a) Természetes személy

b) A Ht. 91. § (3) bekezdése és a 91/A. § (3a) értelmében természetes személyekkel egy tekintet alá eső társasház, egyházi jogi személy vagy lakásszövetkezet.

A pályázatot benyújthatja:

a) bármely nagykorú természetes személy;

b) kiskorú természetes személy helyett törvényes képviselője;

c) cselekvőképtelen nagykorú, vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy helyett gondnoka;

d) Ht. 91. § (3) bekezdése szerinti pályázó esetén annak képviseletére jogosult, a jogosultságának egyidejű igazolása mellett.

Mire kapható támogatás?

A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás. A támogatás a benyújtott pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítására és ártalmatlanításra történő átadási tevékenységre vonatkozik.

A benyújtott pályázat kizárólag HAK 17 06 05* típusú azbeszthulladék elszállítására, ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik, melyek jellemzően, de nem kizárólag az alábbi helyeken használatosak:

 • tető
 • kerítés
 • homlokzatburkolás
 • válaszfalak
 • régi gáztűzhelyekben azbesztlapok
 • épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek

Pályázat beadása:

A pályázatot kizárólag elektronikusan, sikeres regisztrációt követően, az online felület helyes és teljeskörű kitöltésével, valamint a kötelezően csatolandó mellékletek feltöltésével van mód beadni az https://azbeszt.nhkv.hu felületen keresztül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információkat (pl. regisztráció menete, pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása stb.) a Kitöltési útmutató tartalmazza. 

Azbesztmentesítés Magyarországon

Benyújtási időszak: 
2023 július 14. 8.00 órától – keretkimerülésig, de legkésőbb 2023. augusztus 04. 24:00 óráig.
További pályázati információk:

a) Egy Pályázó legfeljebb 1 db elszállítási cím vonatkozásában jogosult pályázatot benyújtani.

b) Egy elszállítási cím vonatkozásában legfeljebb 1 pályázat nyújtható be.

c) Kizárólag hiánytalanul benyújtott pályázat kerülhet befogadásra. A pályázat befogadása azonban nem jelenti a pályázat automatikus támogatását.

d) A formai szempontból hiányos vagy hibás pályázatok esetében egyszeri alkalommal hiánypótlás nyújtható be, az elektronikus úton kapott hiánypótlási felhívásban foglalt előírásoknak és határidőnek megfelelően.

e) A beadási időpont tekintetében a pályázati felületre feltöltött teljeskörű pályázati dokumentáció befogadásának időpontja az irányadó. A pályázat benyújtásának időpontja nem egyezik meg a beadó személy pályázati felületre történő regisztrációjának időpontjával.

Milyen dokumentumok szükségesek a pályázat benyújtásához?

A pályázati adatlap kitöltését követően első körben az alábbi mellékleteket szükséges csatolni a pályázati anyaghoz:

a) kötelező – fotódokumentáció az elszállítandó azbeszthulladékról az alábbiak szerint

 • legalább 2 db: 1 db közeli és 1 db távoli fotó (szükség esetén további, legfeljebb 2 db fotó csatolható);
  • minőség: színes, jól kivehető, egyértelmű, az azbeszthulladékot jól szemléltető;
 • file formátum: bármilyen képformátum (pl. jpg/jpeg, png) megfelel, max. 5 MB méret korlátig/fotó.

b) opcionális – kitöltött és aláírt Meghatalmazás (3. sz. melléklet);

c) opcionális – kitöltött és aláírt Gondnoki nyilatkozat ( 4. sz. melléklet)

d) opcionális – képviseleti jogosultság igazolása.

Fenti mellékletek csatolását követően a pályázati anyagot kérjük tüzetesen átnézni, amennyiben szükséges, javítani, mivel a mentést követően a pályázati adatlapon megadott adatok, valamint a becsatolt mellékletek NEM módosíthatók!

Mi történik a pályázat benyújtása után?

A pályázatokat munkatársaink elbírálják, majd értesítik a pályázót a támogatás megítéléséről vagy elutasításáról. Pozitív elbírálás esetén Támogatói okiratot állítunk ki számára. Ezt követően az azbeszthulladékot elszállító cég felveszi a kapcsolatot a nyertes pályázóval, és egyezteti az átvétel időpontját és helyszínét.

Kérjen ajánlatot tetőcserére, azbesztmentesítéssel ide kattintva!

források:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Azbeszt